بازگشت به خانه

هدجینگ چیست؟

کلمه هدجینگ (Hedging) در فرهنگ لغت یعنی "مصــون سازی". که اگر آن را در بازارهای مالی در نظر بگیریم، یعنی مصون سازی یا بیمه ...
مشاهده بیشتر