بازگشت به خانه

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۷۸۲٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۸۰۰٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۸۰۷٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۷۸۲٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۷۶٫۰۰ و ۱۷۷۰٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت
۱۸۱۱٫۰۰
۱۸۰۷٫۰۰
۱۸۰۰٫۰۰
——
۱۷۸۲٫۰۰
۱۷۷۶٫۰۰
۱۷۷۰٫۰۰

اشتراک این مقاله

نظر را بنویسید