بازگشت به خانه

نظریه آشوب (بخش دوم)

در این مقاله قصد داریم تا به ادامه ی بخش نظریه آشوب (بخش اول) بپردازیم. بنابراین توصیه می شود ابتدا به مطالعه ی این مقاله ...
مشاهده بیشتر