بازگشت به خانه

نظریه آشوب (بخش اول)

آشوب، یا آنچه در لاتین Chaos خوانده می شود چیست؟ در مبحث واژگان این کلمه انسان را به یاد بی نظمی می اندازد. به یاد ...
مشاهده بیشتر