اکسپرت

اکسپرت Panther Trader Pro

۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت Pegasus Pro

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت Perfect Score

۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت Powerful scalper

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت Promax Gold EA

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت PROP FIRM EA

۵,۸۸۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت PursuitFx

۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت PWR NASDAQ

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت REAL PIPS ROBOT

۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت RED FOX EA

۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت RocketEA

۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت SFE Gold Fever

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت Silicon Falcon

۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت SLK Fintech EA

۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت Th3Eng Forex Chief Pro

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت THG STRADDLE

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت TickSniper

۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

اکسپرت Titan Scalper

۷۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال