بازگشت به خانه
شباهت-بین-معامله-گران-و-گرگ-های-شمال

آیا معامله گران به گرگ های قطب شمال شباهت دارند؟

در این مطلب قصد داشته پیش از هر چیزی حکایتی در رابطه با گرگ های قطب شمال و شکارچیان تعریف کنیم که بدون شک بعد از خواندن آن به شباهت میان معامله گران و گرگ های قطب شمال پی خواهید برد. این داستان در عین در حال که به نوعی بسیار ناراحت کننده بوده اما به منظور شناخت جایگاه برخی از معامله گران در بازارهای مالی کاربردی خواهد بود، با ما همراه باشید.

 

سایت چارت ایران : روزگاری در قطب شمال روشی توسط شکارچیان اختراع شده بود که از آن به منظور شکار و به دام انداختن گرگ ها استفاده می نمودند. در این روش در واقع مقداری خون بر روی تله ای برنده و تیز ریخته و بعد آن را درون قالب یخی گذاشته و در محل مورد نظر و به نوعی بر سر راه گرگ ها قرار می دادند.

 

بوی خون باعث شده که گرگ به سمت تله کشیده شده و آن را مشاهده کنند. گرگ به طمع خون شروع به لیسیدن یخ می کند تا جایی که کم کم یخ روی تیغه آب شده و از آن جایی که زبان گرگ از سرما بی حس شده متوجه آن نخواهد شد که تیغه تیز تله باعث بریده شدن زبان او شده است.

خون از زبان گرگ جاری خواهد شد و گرگ نیز از آن جایی که گمان می کند که طعمه لذیذی پیدا کرده سریع تر به لیسیدن مشغول می شود در حالی که غافل از آن است که طمع و حرص و شهوت باعث شده که او خون خود را بخورد، شاید هم خود ترجیح داده این گونه گمان کند! او تا جایی به این کار ادامه داده که آن قدر از او خون رفته که جان از کف داده و خود باعث مرگ خود می شود. در واقع برای مردن او از هیچ گونه گلوله و نیزه ای استفاده نشده و تنها از طمع او برعلیه خود او استفاده می شود.

می توان گفت که این غرور گرگ است که باعث نابودی او خواهد شد!

واقعیت آن است که این حکایت در رابطه با بسیاری از معامله گران بازارهای مالی نیز صدق می کند؛ خیلی از معامله گران به دست خود پای نامه نابودی خود امضا زده و همچون گرگ های قطب شمالی به سمت نیستی می روند.

در حقیقت خیلی از معامله گران زمانی که متحمل ضرر شده و یا به طور کلی شاهد از دست رفتن سرمایه خود هستند انگار مغز آن ها دچار یخ زدگی شده و به جای آن که از این باتلاقی که در آن فرو رفته بیرون آیند بیشتر در آن غرق خواهند شد. برخی از آن ها همچنان به دنبال نمودن معاملات ضرربخش خود ادامه داده و برخی نیز دوباره از طریق قرض و زحمت بسیار دوباره سرمایه ای به دست آورده و آن را مجدد وارد این کار می کنند در حالی که در واقع با هر قدم به نابودی نزدیک تر می شوند.

اشتراک این مقاله

نظر را بنویسید