بازگشت به خانه

جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۱۴۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۱۴۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۲۴ و ۰٫۷۱۱۰ آغاز می کند.

جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۵۷٫۵۸ با تیک پروفیت اول ۱۵۶٫۴۱ و تیک پروفیت دوم ۱۵۶٫۱۱
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۷٫۵۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۸٫۰۹ و ۱۵۸٫۴۰ آغاز می کند.

جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۴۱۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۴۵۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۴۶۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۴۱۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۴۰۰ و ۰٫۸۳۸۹ آغاز می کند.

جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۳۲٫۸۴ با تیک پروفیت اول ۱۳۲٫۰۶ و تیک پروفیت دوم ۱۳۱٫۸۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۲٫۸۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۳٫۱۷ و ۱۳۳٫۳۷ آغاز می کند.

اشتراک این مقاله

نظر را بنویسید